LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2019 poz. 506 ze zm. ), Zarządzeniem Nr IX/ 2020 Wójta Gminy Santok z dnia 31 stycznia 2020r. , art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm) oraz Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janczewie nr 10/2019/2020 komisja po przeprowadzonej weryfikacji wniosków:

1. przyjmuje na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Barszczewski Oliver

2.

Ciupak Julia

3.

Cheliński Adam

4.

Czajka Dominika

5.

Czerwczak Nadia

6.

Dopierała Adrianna

7.

Dopierała Amelia

8.

Leszczyńska Alicja Izabela

9.

Mazurczak Franciszek

10.

Plak Martyna

11.

Plewiński Adam

12.

Przekop Olivia

13.

Surowiec Natalia

14.

Ściurka Igor

15.

Stróżczyk Szymon

16.

Trzpil Bartosz

17.

Walczak Lilianna

18.

Żabierek Nikodem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *