Termin składania oświadczeń o przyjęciu dzieci do Szkoły Podstawowej w Janczewie – kluczowe informacje i daty

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie informuje, że w terminie od 31.03.2023 r. do 7.04.2023 r., rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie woli potwierdzające chęć przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej w Janczewie. (druki do pobrania w sekretariacie bądź na stronie szkoły).

Prosimy o terminowe złożenie deklaracji.

Lista dzieci zakwalifikowanych wywieszona jest na drzwiach wejściowych, jak również dostępna w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Janczewie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *