Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Janczewie wpłynęło 31 wniosków. Komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu przyjęła wszystkie. Utworzono dwie klasy pierwsze- Ia wychowawca p. Monika Dopierała i klasa Ib -wychowawca p. Agata Rybiałek. Lista uczniów została wywieszona na drzwiach głównego wejścia oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń. 
Czytaj więcej
Materiały odnośnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zdalnym nauczaniu
Czytaj więcej
Na podstawie art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2019 poz. 506 ze zm. ), Zarządzeniem Nr IX/ 2020 Wójta Gminy Santok z dnia 31 stycznia 2020r. , art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 
Czytaj więcej