I Miejsce w konkursie ekologicznym – zielona szkoła zielone przedszkole