Klasa IV

Wychowawca:

Godziny lekcyjne

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

j.polski

Przyroda

j. niemiecki

J. niemiecki

Historia

8.55-9.40

W-F

w-f

Historia

Religia

Religia

9.50-10.35

   matematyka

j. polski

j. polski

j. polski

Technika

10.45-11.30

J. niemiecki

muzyka

W-F

w-f

j. polski

11.45-12.30

Przyroda

matematyk

   matematyka

godz. wych.

matematyka

12.45-13.30

WDŻ

godz. wyrównawcza

Informatyka

      koło mat.       plastyka