Klasa VIA

Wychowawca: Ewelina Torbińska

Godziny lekcyjne

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

j. niemiecki

Informatyka

Religia

W-F

W-F

8.55-9.40

j. polski

J. polski

Matematyka

J. niemiecki

Biologia

9.50-10.35

Matematyka

W-F

Historia

Matematyka

j.polski

10.45-11.30

Godz. wych.

Geografia

J. polski

j. polski

j. niemiecki

11.45-12.30

Muzyka

Plastyka

W-F

Religia

matematyka

12.45-13.30

Koło matematyczne

Technika