logo
PLAN LEKCJI
Ikona

Wniosek o poprawkę

Ikona

Wniosek o egzamin poprawkowy

Ikona

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W DNIACH 16

Ikona

Wniosek zwrot nadpłaty za obiady

Ikona

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ikona

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE

Ikona

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ikona

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa (3)

Ikona

Materiały odnośnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zdalnym nauczaniu

Ikona

potwierdzenie przyjęcia do kl. I