logo
PLAN LEKCJI
Ikona

Wniosek zwrot nadpłaty za obiady

Ikona

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ikona

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE

Ikona

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ikona

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa (3)

Ikona

Materiały odnośnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zdalnym nauczaniu

Ikona

potwierdzenie przyjęcia do kl. I

Ikona

Zarzadzenie N r IX/2020 Wojta Gminy Santok z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie okreslenia terminow postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajaeego, w tym terminow skladania dokumentow, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, do oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych i do klas pierwszych szkol podstawowych, dla ktorych organem prowadzacym jest Gmina Santok

Ikona

Egzamin klasy ósmej

Egzamin ósmoklasisty

Ikona

Podręczniki 2019/2020