Ikona
Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Ikona
Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa
Ikona
Wniosek o poprawkę
Ikona
Wniosek o egzamin poprawkowy
Ikona
Wniosek zwrot nadpłaty za obiady
Ikona
DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Ikona
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE
Ikona
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Ikona
Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa (3)

Ikona
Materiały odnośnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zdalnym nauczaniu