Ikona
Procedury postępowania w SP- Janczewo
Ikona
Procedura wydawania duplikatów: legitymacji szkolnej, karty rowerowej oraz świadectwa ukończenia szkoły i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej w Janczewie