Historia

W 1945 roku do wsi Janczewo zaczęli przybywać pierwsi osadnicy. Pochodzili oni przede wszystkim z centralnej Polski. Były to także młode osoby powracające z przymusowych robót z Niemiec. Dwanaście gospodarstw zajęły osoby przybyłe z za Buga i Wileńszczyzny.

Początkowo wieś nazwano Waleryszki, od nazwiska pierwszego osadnika, później gdy zostały zorganizowane władze administracyjne nazwano Janczewem.

1 września 1945 roku rozpoczęła działalność szkoła. Pierwszym kierownikiem placówki była repatriantka z Wilna, nauczycielka kwalifikowana Stefania Maciejewska- Rukawisznikowa. Razem z panią Eleonorą Raczycką zaczęły organizować pracę szkoły. Zapisało się do niej 67 dzieci w różnym wieku z Janczewa i Górek Santockich.

W kolejnych latach w szkole przybywało nowych uczniów i nauczycieli. Praca dydaktyczno – wychowawcza była bardzo trudna. Brakowało podręczników, zeszytów, a uczniowie prezentowali niski, zróżnicowany poziom.

1953 - 1955

Placówką kierował pan Henryk Jaśkowiak

1955 - 1985

Dyrektorem szkoły była pani Alberta Jaśkowiak.

1989 - 2003

Dyrektorem był Kazimierz Kawecki.

2003 - 2018

Dyrektorem była Pani Grażyna Arabczyk

2018 - 2022

Dyrektorem była Pani Małgorzata Kochmańska-Jaśkowiak

2022 -

Dyrektorem jest Pani mgr Sylwia Głąb

Dzwonki GODZINNY
Dzwonki, przerwy śniadaniowe i obiadowe w roku szkolnym 2018/2019
SPRAWDŹ