Administracja

Sekretariat otwarty od godziny 8.00 do 15.00

Dyrektor Szkoły przyjmuje w dniach:

Dyrektor Szkoły Małgorzata Kochmańska-Jaśkowiak

Sekretarka Agnieszka Matykiewicz

Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Mioduszewska