Ikona
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2022/23
Ikona
Wniosek o bilet miesięczny

Rodzice uczniów, którzy chcą korzystać z dowozu dziecka do szkoły powinni wypełnić "Wniosek o zakup biletu miesięcznego" ze strony szkoły.
Wniosek musi być dostarczony do sekretariatu do 31.08.2022r. lub skan przesłany na maila szkoły.

Ikona
Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I
Ikona
Klauzula RODO obowiązująca przy rekrutacji do klasy I
Ikona
Terminy rekrutacji do klasy pierwszej na rok 2022

Zarządzenie Nr IX/2022 Wójta Gminy Santok z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkol podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok.

Ikona
Wniosek - przyjęcie ucznia
Ikona
Zarzadzenie Nr VIII/2021 Wojta Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie okreslenia terminow postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajacego, w tym terminow skladania dokumentow, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, do oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych i do klas pierwszych szkol podstawowych, dla ktorych organem prowadzacym jest Gmina Santok
Ikona
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO (uczniowie, rodzice)
Ikona
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE
Ikona
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH I – VIII
Dzwonki GODZINNY
Dzwonki, przerwy śniadaniowe i obiadowe w roku szkolnym 2018/2019
SPRAWDŹ