Ikona
Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I
Ikona
Klauzula RODO obowiązująca przy rekrutacji do klasy I
Ikona
Terminy rekrutacji do klasy pierwszej na rok 2022

Zarządzenie Nr IX/2022 Wójta Gminy Santok z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkol podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok.

Ikona
Wniosek - przyjęcie ucznia
Ikona
Zarzadzenie Nr VIII/2021 Wojta Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie okreslenia terminow postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajacego, w tym terminow skladania dokumentow, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, do oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych i do klas pierwszych szkol podstawowych, dla ktorych organem prowadzacym jest Gmina Santok
Ikona
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO (uczniowie, rodzice)
Ikona
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE
Ikona
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH I – VIII
Ikona
Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik_XI_Zgoda_rodziców__opiekunów_na_udział_w_programie

Ikona
Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Dzwonki GODZINNY
Dzwonki, przerwy śniadaniowe i obiadowe w roku szkolnym 2018/2019
SPRAWDŹ