Ikona

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO (uczniowie, rodzice)

Ikona

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE

Ikona

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH I – VIII

Ikona

Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik_XI_Zgoda_rodziców__opiekunów_na_udział_w_programie

Ikona

Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Ikona

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

Ikona

Wniosek o poprawkę

Ikona

Wniosek o egzamin poprawkowy

Ikona

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W DNIACH 16

Ikona

Wniosek zwrot nadpłaty za obiady