Ikona
Zestaw podręczników na rok szkolny 2023-2024 SP Janczewo
Ikona
Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Santok w sprawie rekrutacji z dn.26.01.2023 r.
Ikona
Potwierdzenie woli przyjecia do klasy I - rok 2023/2024
Ikona
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2022/23
Ikona
Wniosek o bilet miesięczny

Rodzice uczniów, którzy chcą korzystać z dowozu dziecka do szkoły powinni wypełnić "Wniosek o zakup biletu miesięcznego" ze strony szkoły.
Wniosek musi być dostarczony do sekretariatu do 31.08.2022r. lub skan przesłany na maila szkoły.

Ikona
Klauzula RODO obowiązująca przy rekrutacji do klasy I
Ikona
Wniosek - przyjęcie ucznia
Ikona
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO (uczniowie, rodzice)
Ikona
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE
Ikona
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH I – VIII
Dzwonki GODZINNY
Dzwonki, przerwy śniadaniowe i obiadowe w roku szkolnym 2018/2019
SPRAWDŹ