Ikona
Wniosek - przyjęcie ucznia
Ikona
Zarzadzenie Nr VIII/2021 Wojta Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie okreslenia terminow postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajacego, w tym terminow skladania dokumentow, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, do oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych i do klas pierwszych szkol podstawowych, dla ktorych organem prowadzacym jest Gmina Santok
Ikona
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO (uczniowie, rodzice)
Ikona
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE
Ikona
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH I – VIII
Ikona
Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik_XI_Zgoda_rodziców__opiekunów_na_udział_w_programie

Ikona
Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Ikona
Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa
Ikona
Wniosek o poprawkę
Ikona
Wniosek o egzamin poprawkowy