Ikona

Wniosek - przyjęcie ucznia

Ikona

Zarzadzenie Nr VIII/2021 Wojta Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie okreslenia terminow postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajacego, w tym terminow skladania dokumentow, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, do oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych i do klas pierwszych szkol podstawowych, dla ktorych organem prowadzacym jest Gmina Santok

Ikona

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO (uczniowie, rodzice)

Ikona

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE

Ikona

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH I – VIII

Ikona

Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik_XI_Zgoda_rodziców__opiekunów_na_udział_w_programie

Ikona

Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Ikona

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

Ikona

Wniosek o poprawkę

Ikona

Wniosek o egzamin poprawkowy