Ikona
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W DNIACH 16
Ikona
Wniosek zwrot nadpłaty za obiady
Ikona
DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Ikona
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE
Ikona
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Ikona
Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa (3)

Ikona
Materiały odnośnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zdalnym nauczaniu
Ikona
potwierdzenie przyjęcia do kl. I
Ikona
Egzamin klasy ósmej

Egzamin ósmoklasisty

Ikona
Podręczniki 2019/2020