Ikona
Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik_XI_Zgoda_rodziców__opiekunów_na_udział_w_programie

Ikona
Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Ikona
Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa
Ikona
Wniosek o poprawkę
Ikona
Wniosek o egzamin poprawkowy
Ikona
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W DNIACH 16
Ikona
Wniosek zwrot nadpłaty za obiady
Ikona
DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Ikona
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE
Ikona
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dzwonki GODZINNY
Dzwonki, przerwy śniadaniowe i obiadowe w roku szkolnym 2018/2019
SPRAWDŹ