HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE
1. Nauczyciel rozpoczyna dyżur o godzinie 7.00, pozostali nauczyciele dyżurujący o godzinie 7.30.

2. Dyżur rozpoczyna się równo z dzwonkiem na przerwę a kończy z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji.

3. Na holu szkoły dyżuruje dwóch nauczycieli jeden na placu przed szkołą. Gdy większość dzieci wychodzi na plac zabaw jeden z dyżurujących nauczycieli zobowiązany jest do dyżuru na podwórku.

4. Nauczyciel dyżurujący na placu wchodzi do szkoły jako ostatni.

5. Nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do obserwacji uczniów i reagowania na wszystkie niebezpieczne ich zachowania.

6. Nauczyciel pełni dyżur czynnie i nie zajmuje się sprawami postronnymi

7. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów.

8. W sprawach, które uważa za ważne konsultuje się z dyrektorem szkoły.

9. Udziela pierwszej pomocy uczniowi, który ulegnie wypadkowi.

10. Udziela informacji wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.

11. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych na terenie szkoły, ustala powód obecności w szkole nieznanych osób, udziela informacji interesantom.

12. Nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa.

13. Nauczyciel dyżurujący pomaga w pracach związanych z organizacją imprez przypadających w dniach dyżuru.

Dzwonki GODZINNY
Dzwonki, przerwy śniadaniowe i obiadowe w roku szkolnym 2018/2019
SPRAWDŹ