W ramach przedsięwzięcia “Profilaktyczne Zielone Szkoły w Gminie Santok” współfinansowanego ze środków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczniowie klas IV, V, VIIa i VIIb brali udział w działaniach “Tropiciele santockich zabytków”. W dniach 19,20 i 27 maja poznawali historię regiony poprzez zwiedzanie 
Czytaj więcej
W ramach przedsięwzięcia „GMINA SANTOK-CZYSTA Z WYBORU” oraz obchodów DNIA ZIEMI w naszej szkole odbyły się akcje tematyczne. Jedną z najciekawszych atrakcji tego dnia był dzień bez plecaka, który zainicjowała klasa 8. Uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością. 20 kwietnia rozpoczęliśmy obchody uroczystym apelem. 
Czytaj więcej
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Janczewie wpłynęło 31 wniosków. Komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu przyjęła wszystkie. Utworzono dwie klasy pierwsze- Ia wychowawca p. Monika Dopierała i klasa Ib -wychowawca p. Agata Rybiałek. Lista uczniów została wywieszona na drzwiach głównego wejścia oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń. 
Czytaj więcej
W sobotę 10 października obchodzimy Światowy Dzień Drzewa. Z tej okazji w naszej szkole, została wykonana gazetka okolicznościowa. Zostały na niej umieszczone najważniejsze informacje dotyczące między innymi genezy Święta Drzewa, konsekwencji wylesienia i kilku innych. W naszej świetlicy chętne dzieci uczestniczyły w zajęciach plastyczno-technicznych, na 
Czytaj więcej
Materiały odnośnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zdalnym nauczaniu
Czytaj więcej
Na podstawie art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2019 poz. 506 ze zm. ), Zarządzeniem Nr IX/ 2020 Wójta Gminy Santok z dnia 31 stycznia 2020r. , art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 
Czytaj więcej
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
Czytaj więcej
Trwa akcja Zielona Szkoła, czyli zbiórka makulatury , baterii, elektrośmieci i nakrętek plastikowych. Okres przedświąteczny to dobra okazja na porządki, a szkoła chętnie przyjmie to , co zepsute czy niepotrzebne. W dniu 10 grudnia, w godzinach porannych , firma Inneko odbierze od nas surowce wtórne  
Czytaj więcej